ترجمه Slippage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سرك‌. می باشد

Slippage به چه معناست و Slippage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slippage

سرك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سرك‌., ترجمه سرك‌., کلمات شبیه سرك‌.
دانلود فایل ها