ترجمه Slippery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ليز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لغزنده‌ , در فارسی : بي‌ ثبات‌ , به فارسی : دشوار , سایر ترجمه ها : لغزان‌.

Slippery به چه معناست و Slippery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slippery

ليز به خارجی , ریشه انگلیسی ليز, ترجمه ليز, کلمات شبیه ليز , لغزنده‌ به لاتین , بي‌ ثبات‌ به لاتین , دشوار خارجی , لغزان‌. در زبان




دانلود فایل ها