ترجمه Slipsole در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كفي‌ كفش‌. می باشد

Slipsole به چه معناست و Slipsole یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slipsole

كفي‌ كفش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كفي‌ كفش‌., ترجمه كفي‌ كفش‌., کلمات شبیه كفي‌ كفش‌.
دانلود فایل ها