ترجمه Slithery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (د.گ‌.) ليز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لغزنده‌.

Slithery به چه معناست و Slithery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slithery

(د.گ‌.) ليز به خارجی , ریشه انگلیسی (د.گ‌.) ليز, ترجمه (د.گ‌.) ليز, کلمات شبیه (د.گ‌.) ليز , لغزنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها