ترجمه Slobber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بچگانه‌مثل‌ بچه‌ بوسيدن‌ ياگريستن‌. می باشد

Slobber به چه معناست و Slobber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slobber

بچگانه‌مثل‌ بچه‌ بوسيدن‌ ياگريستن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بچگانه‌مثل‌ بچه‌ بوسيدن‌ ياگريستن‌., ترجمه بچگانه‌مثل‌ بچه‌ بوسيدن‌ ياگريستن‌., کلمات شبیه بچگانه‌مثل‌ بچه‌ بوسيدن‌ ياگريستن‌.
دانلود فایل ها