ترجمه Slobbery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لجن‌ مالي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تف‌ كاري‌.

Slobbery به چه معناست و Slobbery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slobbery

لجن‌ مالي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لجن‌ مالي‌, ترجمه لجن‌ مالي‌, کلمات شبیه لجن‌ مالي‌ , تف‌ كاري‌. به لاتین
دانلود فایل ها