ترجمه Sloe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) الوچه‌ جنگلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : الوچه‌ , در فارسی : گوجه‌ , به فارسی : ابي‌ تيره‌.

Sloe به چه معناست و Sloe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sloe

(گ‌.ش‌.) الوچه‌ جنگلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) الوچه‌ جنگلي‌, ترجمه (گ‌.ش‌.) الوچه‌ جنگلي‌, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) الوچه‌ جنگلي‌ , الوچه‌ به لاتین , گوجه‌ به لاتین , ابي‌ تيره‌. خارجی
دانلود فایل ها