ترجمه Sloop Of War در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كرجي‌ جنگي‌. می باشد

Sloop Of War به چه معناست و Sloop Of War یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sloop Of War

كرجي‌ جنگي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كرجي‌ جنگي‌., ترجمه كرجي‌ جنگي‌., کلمات شبیه كرجي‌ جنگي‌.
دانلود فایل ها