ترجمه Slopwork در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دوخته‌ فروشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لباس‌ دوخته‌.

Slopwork به چه معناست و Slopwork یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slopwork

دوخته‌ فروشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دوخته‌ فروشي‌, ترجمه دوخته‌ فروشي‌, کلمات شبیه دوخته‌ فروشي‌ , لباس‌ دوخته‌. به لاتین
دانلود فایل ها