ترجمه Slothful در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنبل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سست‌ , در فارسی : كاهل‌ , به فارسی : ديرپاي‌ , سایر ترجمه ها : عقب‌ افتاده‌ بي‌ حال‌.

Slothful به چه معناست و Slothful یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slothful

تنبل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تنبل‌, ترجمه تنبل‌, کلمات شبیه تنبل‌ , سست‌ به لاتین , كاهل‌ به لاتین , ديرپاي‌ خارجی , عقب‌ افتاده‌ در زبان , بي‌ حال‌.انگلیسی
دانلود فایل ها