ترجمه Slouch Hat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلاه‌ لبه‌ پهن‌ ولبه‌ اويخته‌. می باشد

Slouch Hat به چه معناست و Slouch Hat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slouch Hat

كلاه‌ لبه‌ پهن‌ ولبه‌ اويخته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كلاه‌ لبه‌ پهن‌ ولبه‌ اويخته‌., ترجمه كلاه‌ لبه‌ پهن‌ ولبه‌ اويخته‌., کلمات شبیه كلاه‌ لبه‌ پهن‌ ولبه‌ اويخته‌.
دانلود فایل ها