ترجمه، معنی و ریشه کلمه Slouch Hat به فارسی

ترجمه Slouch Hat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كلاه‌ لبه‌ پهن‌ ولبه‌ اويخته‌. می باشد

Slouch Hat به چه معناست و Slouch Hat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slouch Hat

كلاه‌ لبه‌ پهن‌ ولبه‌ اويخته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كلاه‌ لبه‌ پهن‌ ولبه‌ اويخته‌., ترجمه كلاه‌ لبه‌ پهن‌ ولبه‌ اويخته‌., کلمات شبیه كلاه‌ لبه‌ پهن‌ ولبه‌ اويخته‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: