ترجمه Slough در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لجن‌ زار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لجن‌ , در فارسی : باتلاق‌ , به فارسی : نهر , سایر ترجمه ها : انحط‌اط‌ در لجن‌ گير

Slough به چه معناست و Slough یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slough

لجن‌ زار به خارجی , ریشه انگلیسی لجن‌ زار, ترجمه لجن‌ زار, کلمات شبیه لجن‌ زار , لجن‌ به لاتین , باتلاق‌ به لاتین , نهر خارجی , انحط‌اط‌ در زبان , در لجن‌ گيرانگلیسی
دانلود فایل ها