ترجمه Slovak در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نژاد اسلواك‌ ساكن‌ قسمت‌ مركزي‌ چكوسلواكي‌. می باشد

Slovak به چه معناست و Slovak یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slovak

نژاد اسلواك‌ ساكن‌ قسمت‌ مركزي‌ چكوسلواكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نژاد اسلواك‌ ساكن‌ قسمت‌ مركزي‌ چكوسلواكي‌., ترجمه نژاد اسلواك‌ ساكن‌ قسمت‌ مركزي‌ چكوسلواكي‌., کلمات شبیه نژاد اسلواك‌ ساكن‌ قسمت‌ مركزي‌ چكوسلواكي‌.
دانلود فایل ها