ترجمه Slow Match در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كبريت‌ كند سوز. می باشد

Slow Match به چه معناست و Slow Match یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slow Match

كبريت‌ كند سوز. به خارجی , ریشه انگلیسی كبريت‌ كند سوز., ترجمه كبريت‌ كند سوز., کلمات شبیه كبريت‌ كند سوز.
دانلود فایل ها