ترجمه Slubber در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لك‌ كردن‌. می باشد

Slubber به چه معناست و Slubber یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slubber

لك‌ كردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لك‌ كردن‌., ترجمه لك‌ كردن‌., کلمات شبیه لك‌ كردن‌.
دانلود فایل ها