ترجمه Slue در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ط‌رز قرارگيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بدور محور ثابتي‌ گشتن‌ , در فارسی : چرخيدن‌ , به فارسی : تابيدن‌

Slue به چه معناست و Slue یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slue

ط‌رز قرارگيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ط‌رز قرارگيري‌, ترجمه ط‌رز قرارگيري‌, کلمات شبیه ط‌رز قرارگيري‌ , بدور محور ثابتي‌ گشتن‌ به لاتین , چرخيدن‌ به لاتین , تابيدن‌ خارجی
دانلود فایل ها