ترجمه Slug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گلوله‌ بي‌ شكل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چارپاره‌ , در فارسی : جانور كندرو , به فارسی : جانور تنبل‌

Slug به چه معناست و Slug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slug

گلوله‌ بي‌ شكل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گلوله‌ بي‌ شكل‌, ترجمه گلوله‌ بي‌ شكل‌, کلمات شبیه گلوله‌ بي‌ شكل‌ , چارپاره‌ به لاتین , جانور كندرو به لاتین , جانور تنبل‌ خارجی
دانلود فایل ها