ترجمه Slugfest در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (درمسابقه‌ مشت‌ زني‌) مسابقه‌ سنگين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مسابقه‌ اي‌ كه‌

Slugfest به چه معناست و Slugfest یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slugfest

(درمسابقه‌ مشت‌ زني‌) مسابقه‌ سنگين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (درمسابقه‌ مشت‌ زني‌) مسابقه‌ سنگين‌, ترجمه (درمسابقه‌ مشت‌ زني‌) مسابقه‌ سنگين‌, کلمات شبیه (درمسابقه‌ مشت‌ زني‌) مسابقه‌ سنگين‌ , مسابقه‌ اي‌ كه‌ به لاتین
دانلود فایل ها