ترجمه Sluggard در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌تنبل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنبل‌ وكند.

Sluggard به چه معناست و Sluggard یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sluggard

ادم‌تنبل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌تنبل‌, ترجمه ادم‌تنبل‌, کلمات شبیه ادم‌تنبل‌ , تنبل‌ وكند. به لاتین
دانلود فایل ها