ترجمه Sluggish در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گرانجان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تنبل‌ , در فارسی : لش‌ , به فارسی : كند , سایر ترجمه ها : بط‌ي‌ اهسته‌ رو , كساد.

Sluggish به چه معناست و Sluggish یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sluggish

گرانجان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گرانجان‌, ترجمه گرانجان‌, کلمات شبیه گرانجان‌ , تنبل‌ به لاتین , لش‌ به لاتین , كند خارجی , بط‌ي‌ در زبان , اهسته‌ روانگلیسی , كساد.
دانلود فایل ها