ترجمه Slur در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تقلب‌ درنرد) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقلب‌.

Slur به چه معناست و Slur یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slur

تقلب‌ درنرد) به خارجی , ریشه انگلیسی تقلب‌ درنرد), ترجمه تقلب‌ درنرد), کلمات شبیه تقلب‌ درنرد) , تقلب‌. به لاتین
دانلود فایل ها