ترجمه Slurp در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صداي‌ مكيدن‌ دراوردن‌ (در موقع‌ اشاميدن‌ ياخوردن‌) می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : با

Slurp به چه معناست و Slurp یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Slurp

صداي‌ مكيدن‌ دراوردن‌ (در موقع‌ اشاميدن‌ ياخوردن‌) به خارجی , ریشه انگلیسی صداي‌ مكيدن‌ دراوردن‌ (در موقع‌ اشاميدن‌ ياخوردن‌), ترجمه صداي‌ مكيدن‌ دراوردن‌ (در موقع‌ اشاميدن‌ ياخوردن‌), کلمات شبیه صداي‌ مكيدن‌ دراوردن‌ (در موقع‌ اشاميدن‌ ياخوردن‌) , با به لاتین
دانلود فایل ها