ترجمه Smacker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ملچ‌ ملوچ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صداي‌ ماچ‌ , در فارسی : مهم‌ , به فارسی : فعال‌ , سایر ترجمه ها : كتك‌.

Smacker به چه معناست و Smacker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smacker

ملچ‌ ملوچ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ملچ‌ ملوچ‌, ترجمه ملچ‌ ملوچ‌, کلمات شبیه ملچ‌ ملوچ‌ , صداي‌ ماچ‌ به لاتین , مهم‌ به لاتین , فعال‌ خارجی , كتك‌. در زبان
دانلود فایل ها