ترجمه Small Hours در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ساعات‌ عبادت‌ صبحگاهي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سحرگاهان‌.

Small Hours به چه معناست و Small Hours یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Small Hours

ساعات‌ عبادت‌ صبحگاهي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ساعات‌ عبادت‌ صبحگاهي‌, ترجمه ساعات‌ عبادت‌ صبحگاهي‌, کلمات شبیه ساعات‌ عبادت‌ صبحگاهي‌ , سحرگاهان‌. به لاتین
دانلود فایل ها