ترجمه Smallpox در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ط‌ب‌) ابله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مرض‌ ابله‌ , در فارسی : جاي‌ ابله‌.

Smallpox به چه معناست و Smallpox یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smallpox

(ط‌ب‌) ابله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ط‌ب‌) ابله‌, ترجمه (ط‌ب‌) ابله‌, کلمات شبیه (ط‌ب‌) ابله‌ , مرض‌ ابله‌ به لاتین , جاي‌ ابله‌. به لاتین
دانلود فایل ها