ترجمه Smart Set در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انجمن‌ شيك‌ پوشان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شيك‌ پوش‌ , در فارسی : از ما بهتران‌.

Smart Set به چه معناست و Smart Set یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smart Set

انجمن‌ شيك‌ پوشان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی انجمن‌ شيك‌ پوشان‌, ترجمه انجمن‌ شيك‌ پوشان‌, کلمات شبیه انجمن‌ شيك‌ پوشان‌ , شيك‌ پوش‌ به لاتین , از ما بهتران‌. به لاتین
دانلود فایل ها