ترجمه Smartie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ytrams) ناقلا. می باشد

Smartie به چه معناست و Smartie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smartie

(ytrams) ناقلا. به خارجی , ریشه انگلیسی (ytrams) ناقلا., ترجمه (ytrams) ناقلا., کلمات شبیه (ytrams) ناقلا.
دانلود فایل ها