ترجمه Smaze در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای غبار شبيه‌ مه‌ رقيق‌. می باشد

Smaze به چه معناست و Smaze یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smaze

غبار شبيه‌ مه‌ رقيق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی غبار شبيه‌ مه‌ رقيق‌., ترجمه غبار شبيه‌ مه‌ رقيق‌., کلمات شبیه غبار شبيه‌ مه‌ رقيق‌.
دانلود فایل ها