ترجمه Smear در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لكه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اغشتن‌ , در فارسی : الودن‌ , به فارسی : لكه‌دار كردن‌.

Smear به چه معناست و Smear یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smear

لكه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی لكه‌, ترجمه لكه‌, کلمات شبیه لكه‌ , اغشتن‌ به لاتین , الودن‌ به لاتین , لكه‌دار كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها