ترجمه Smidgen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noegdims می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : nigdims) مقدار كم‌ , در فارسی : قط‌عه‌ , به فارسی : تكه‌.

Smidgen به چه معناست و Smidgen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smidgen

(noegdims به خارجی , ریشه انگلیسی (noegdims, ترجمه (noegdims, کلمات شبیه (noegdims , nigdims) مقدار كم‌ به لاتین , قط‌عه‌ به لاتین , تكه‌. خارجی
دانلود فایل ها