ترجمه Smidgin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (negdims می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : noegdims) مقدار كم‌ , در فارسی : قط‌عه‌ , به فارسی : تكه‌.

Smidgin به چه معناست و Smidgin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smidgin

(negdims به خارجی , ریشه انگلیسی (negdims, ترجمه (negdims, کلمات شبیه (negdims , noegdims) مقدار كم‌ به لاتین , قط‌عه‌ به لاتین , تكه‌. خارجی
دانلود فایل ها