ترجمه Smile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لبخند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تبسم‌ , در فارسی : لبخند زدن‌.

Smile به چه معناست و Smile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smile

لبخند به خارجی , ریشه انگلیسی لبخند, ترجمه لبخند, کلمات شبیه لبخند , تبسم‌ به لاتین , لبخند زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها