ترجمه Smirk در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پوزخند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لبخند مغرورانه‌ زدن‌ , در فارسی : پوزخند زدن‌.

Smirk به چه معناست و Smirk یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smirk

پوزخند به خارجی , ریشه انگلیسی پوزخند, ترجمه پوزخند, کلمات شبیه پوزخند , لبخند مغرورانه‌ زدن‌ به لاتین , پوزخند زدن‌. به لاتین
دانلود فایل ها