ترجمه Smog در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای شيميايي‌ ايجاد ميشود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : هواي‌ الوده‌ به‌ دود وبخار.

Smog به چه معناست و Smog یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smog

شيميايي‌ ايجاد ميشود به خارجی , ریشه انگلیسی شيميايي‌ ايجاد ميشود, ترجمه شيميايي‌ ايجاد ميشود, کلمات شبیه شيميايي‌ ايجاد ميشود , هواي‌ الوده‌ به‌ دود وبخار. به لاتین
دانلود فایل ها