ترجمه Smokable در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دادني‌. می باشد

Smokable به چه معناست و Smokable یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smokable

دادني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دادني‌., ترجمه دادني‌., کلمات شبیه دادني‌.
دانلود فایل ها