ترجمه Smoker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وسيله‌ اي‌ كه‌ توليد دودكند , در فارسی : واگن‌ يا اتاق‌ مخصوص‌

Smoker به چه معناست و Smoker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smoker

ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ان‌, ترجمه ان‌, کلمات شبیه ان‌ , وسيله‌ اي‌ كه‌ توليد دودكند به لاتین , واگن‌ يا اتاق‌ مخصوص‌ به لاتین
دانلود فایل ها