خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49879 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('49879','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49879 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Smoker به فارسی

ترجمه Smoker در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وسيله‌ اي‌ كه‌ توليد دودكند , در فارسی : واگن‌ يا اتاق‌ مخصوص‌

Smoker به چه معناست و Smoker یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smoker

ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ان‌, ترجمه ان‌, کلمات شبیه ان‌ , وسيله‌ اي‌ كه‌ توليد دودكند به لاتین , واگن‌ يا اتاق‌ مخصوص‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: