ترجمه Smoking Room در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتاق‌ ويژه‌ سيگار كشيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اتاق‌ مخصوص‌ دود دادن‌ ماهي‌

Smoking Room به چه معناست و Smoking Room یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smoking Room

اتاق‌ ويژه‌ سيگار كشيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتاق‌ ويژه‌ سيگار كشيدن‌, ترجمه اتاق‌ ويژه‌ سيگار كشيدن‌, کلمات شبیه اتاق‌ ويژه‌ سيگار كشيدن‌ , اتاق‌ مخصوص‌ دود دادن‌ ماهي‌ به لاتین
دانلود فایل ها