ترجمه Smolt در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهي‌ دوساله‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (د.گ‌.) صاف‌ , در فارسی : ارام‌ , به فارسی : متين‌.

Smolt به چه معناست و Smolt یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smolt

(ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهي‌ دوساله‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهي‌ دوساله‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهي‌ دوساله‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) شاه‌ ماهي‌ دوساله‌ , (د.گ‌.) صاف‌ به لاتین , ارام‌ به لاتین , متين‌. خارجی
دانلود فایل ها