ترجمه Smoothen در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صاف‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رنده‌ كردن‌.

Smoothen به چه معناست و Smoothen یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smoothen

صاف‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی صاف‌ كردن‌, ترجمه صاف‌ كردن‌, کلمات شبیه صاف‌ كردن‌ , رنده‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها