ترجمه Smoothy در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (eihtooms) ادم‌ مبادي‌ اداب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چرب‌ زبان‌.

Smoothy به چه معناست و Smoothy یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smoothy

(eihtooms) ادم‌ مبادي‌ اداب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (eihtooms) ادم‌ مبادي‌ اداب‌, ترجمه (eihtooms) ادم‌ مبادي‌ اداب‌, کلمات شبیه (eihtooms) ادم‌ مبادي‌ اداب‌ , چرب‌ زبان‌. به لاتین
دانلود فایل ها