ترجمه Smother در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خفه‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در دل‌ نگاه‌ داشتن‌ , در فارسی : خفه‌ شدن‌ , به فارسی : خاموش‌ كردن‌.

Smother به چه معناست و Smother یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smother

خفه‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خفه‌ كردن‌, ترجمه خفه‌ كردن‌, کلمات شبیه خفه‌ كردن‌ , در دل‌ نگاه‌ داشتن‌ به لاتین , خفه‌ شدن‌ به لاتین , خاموش‌ كردن‌. خارجی
دانلود فایل ها