ترجمه Smothery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خفه‌ كننده‌. می باشد

Smothery به چه معناست و Smothery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smothery

خفه‌ كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خفه‌ كننده‌., ترجمه خفه‌ كننده‌., کلمات شبیه خفه‌ كننده‌.
دانلود فایل ها