ترجمه Smug در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ سر وصورت‌ دادن‌ به‌. می باشد

Smug به چه معناست و Smug یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smug

كردن‌ سر وصورت‌ دادن‌ به‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌ سر وصورت‌ دادن‌ به‌., ترجمه كردن‌ سر وصورت‌ دادن‌ به‌., کلمات شبیه كردن‌ سر وصورت‌ دادن‌ به‌.
دانلود فایل ها