ترجمه Smutch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لكه‌ دار كردن‌.

Smutch به چه معناست و Smutch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smutch

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , لكه‌ دار كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها