خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49922 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('49922','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =49922 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Smutch به فارسی

ترجمه Smutch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اثر ويا نشان‌ الودگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لكه‌ كثيف‌ , در فارسی : كثيف‌ كردن‌ , به فارسی : الوده‌

Smutch به چه معناست و Smutch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Smutch

اثر ويا نشان‌ الودگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اثر ويا نشان‌ الودگي‌, ترجمه اثر ويا نشان‌ الودگي‌, کلمات شبیه اثر ويا نشان‌ الودگي‌ , لكه‌ كثيف‌ به لاتین , كثيف‌ كردن‌ به لاتین , الوده‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: