ترجمه Snack در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چالاك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بسرعت‌.

Snack به چه معناست و Snack یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snack

چالاك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چالاك‌, ترجمه چالاك‌, کلمات شبیه چالاك‌ , بسرعت‌. به لاتین
دانلود فایل ها