ترجمه Snail Paced در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ قدم‌ هاي‌ كند واهسته‌ , در فارسی : بط‌ي‌ ء.

Snail Paced به چه معناست و Snail Paced یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snail Paced

كند به خارجی , ریشه انگلیسی كند, ترجمه كند, کلمات شبیه كند , داراي‌ قدم‌ هاي‌ كند واهسته‌ به لاتین , بط‌ي‌ ء. به لاتین
دانلود فایل ها