ترجمه Snakelike در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) شبيه‌ مار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مارسان‌.

Snakelike به چه معناست و Snakelike یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snakelike

(ج‌.ش‌.) شبيه‌ مار به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) شبيه‌ مار, ترجمه (ج‌.ش‌.) شبيه‌ مار, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) شبيه‌ مار , مارسان‌. به لاتین
دانلود فایل ها