ترجمه Snap در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قفل كيف‌ وغيره‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : عجله‌ , در فارسی : شتابزدگي‌ , به فارسی : ناگهاني‌ , سایر ترجمه ها : بي‌مقدمه‌

Snap به چه معناست و Snap یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snap

قفل كيف‌ وغيره‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قفل كيف‌ وغيره‌, ترجمه قفل كيف‌ وغيره‌, کلمات شبیه قفل كيف‌ وغيره‌ , عجله‌ به لاتین , شتابزدگي‌ به لاتین , ناگهاني‌ خارجی , بي‌مقدمه‌ در زبان
دانلود فایل ها