ترجمه Snap Bean در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) لوبيا سبز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لوبيا فرنگي‌.

Snap Bean به چه معناست و Snap Bean یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Snap Bean

(گ‌.ش‌.) لوبيا سبز به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) لوبيا سبز, ترجمه (گ‌.ش‌.) لوبيا سبز, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) لوبيا سبز , لوبيا فرنگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها